Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
418592
DANH BẠ CƠ QUAN HUYỆN ĐOÀN
 
STT
Họ tên
Chức vụ
SĐT
1
Nguyễn Thị Hương
Bí thư Huyện đoàn
0942364950
2
Lê Xuân Lương
Phó bí thư Huyện đoàn
0974046888
3
Lê Thị Thảo
Ủy viên ban thường vụ
0989352219
4
Trịnh Thị Kim oanh
Ủy viên ban thường vụ
0979144187
5
Nguyễn Đăng Tín
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Quang
0932477866
6
Trịnh Hồng Trầm
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Yên
0989515701
7
Nguyễn Văn Thuật
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Long
0989385559
8
Trần Thị Tân
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Tiến
0942912999
9
Dương Văn Luân
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Phúc
0962191950
10
Trịnh Văn Huê
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hưng
01694450168
11
Hà Văn Nam
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thành
0936885393
12
Đặng Văn Dũng
Bí thư Đoàn Thị Trấn Vĩnh Lộc
0945981468
13
Lê Trung Kiên
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Ninh
01248182342
14
Mai Thị Trang
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Khang
01654854836
15
Phạm Văn Ngọc
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hòa
0983222119
16
Trịnh Đình Cường
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Hùng
01659013209
17
Phạm Văn Cương
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Tân
01695566804
18
Trịnh Xuân Tiến
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Minh
0978558925
19
Trần Đăng Kiên
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thịnh
0916027059
20
Hà Minh Đoan
Bí thư Đoàn xã Vĩnh An
0949354225
21
Phạm Duy Bình
PBT Đoàn xã Vĩnh Quang
0976877823
22
Vũ Thị Quyên
PBT Đoàn xã Vĩnh Yên
01664618715
23
Trần Mạnh Hà
PBT Đoàn xã Vĩnh Long
0982199936
24
Trịnh Quốc Hùng
PBT Đoàn xã Vĩnh Tiến
01635290108
25
Lê Văn Đức
PBT Đoàn xã Vĩnh Phúc
0947083286
26
Lê Văn Thiện
PBT Đoàn xã Vĩnh Hưng
0976901838
27
Đỗ Văn Lực
PBT Đoàn xã Vĩnh Thành
0979526404
28
Lê Văn Quang
Đoàn Thị Trấn Vĩnh Lộc
01628336374
29
Phan Thị Hiền
PBT Đoàn xã Vĩnh Ninh
01676677163
30
Nguyễn Văn Thắng
PBT Đoàn xã Vĩnh Khang
0962144696
31
Nguyễn Văn Trọng
PBT Đoàn xã Vĩnh Hòa
01648480928
32
Lê Văn Hợp
PBT Đoàn xã Vĩnh Hùng
0966341112
33
Phạm Ngọc Linh
PBT Đoàn xã Vĩnh Minh
01683933234
34
Lưu Văn Tiến
PBT Đoàn xã Vĩnh Thịnh
0981118251
35
Hà Tiến Trung
PBT Đoàn xã Vĩnh An
01626267237
36
Đinh trọng Sáu
Bí thư Đoàn trường THPT Vĩnh Lộc
0919568056
37
Hoàng Văn Toàn
Bí thư Đoàn trường THPT Tống Duy Tân
0984921117
38
Nguyễn Thị Thu
Bí thư Đoàn TT GDNN- GDTX
01664516482
39
Vũ Văn Thắng
Bí thư Chi đoàn trường THCS Tây đô
0915760338
40
Lê Văn Lâm
Bí thư Chi đoàn Bệnh viện đa khoa
0944685618
41
Phạm Văn Nam
Bí thư Chi đoàn TT Y tế
0982764567
42
Nguyễn Thành Long
Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
0988301396
43
Nguyễn Văn Hùng
Bí thư Chi đoàn công an
0977014999
44
Nguyễn Văn Hiệp
Bí thư Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp
0913490355
45
Phạm Văn Hải
Bí thư Chi đoàn Xí nghiệp Thủy nông
0934649108
46
Trương Thị Thúy
Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát
0969535990
47
Lê Xuân Lương
Bí thư Chi đoàn Liên cơ quan
0974046888
48
Trịnh Thị Hậu
Bí thư Chi đoàn Bưu điện
0948987228